Daňové poradenstvo ako profesionálne služby

Daňové poradenstvo ako profesionálne služby

Stretli ste sa aj vy s prípadom, že človek automaticky každého účtovníka považuje aj za daňového poradcu? Nie je to však tak a v našich podmienkach je často krát táto problematika chápaná nesprávne. Ten, kto má dostatok informácií o účtovníctve sa nestáva automaticky aj odborníkom na dane. Ak chce získať daný titul, musí podniknúť dodatočné kroky. Danove poradenstvo Bratislava predstavuje oblasť, v ktorej musí byť človek odborníkom, ak chce poskytovať kvalitné služby.

Ako sa stať daňovým poradcom?

Danove poradenstvo Bratislava za rozumnú cenu
Investícia do daňového poradenstva v Bratislave sa vyplatí

Daňovým poradcom sa človek nestane zo dňa na deň. A tak isto ani nie hocikto, komu sa táto oblasť zapáči. Daňovým poradcom sa môže stať len osoba, ktorá má požadované vzdelanie – buď ekonomický alebo právnický smer. Je potrebné však absolvovať jeden krok, a to absolvovať odbornú skúšku, ktorá je vedená pod dohľadom Ministerstva financií SR. Daňový poradca tiež musí byť členom komory daňových poradcov a mať ich plnú podporu pri vykonávaní tejto činnosti. Vďaka podpore má aj prístup k potrebným informáciám, ktoré mu uľahčujú jeho prácu. Ďalšou vecou je to, že daňový poradca sa musí kontinuálne vzdelávať počas celej svojej kariéry. Daňové zákony sa menia prakticky zo dňa na deň, preto je nevyhnutné mať prehľad o všetkom, čo sa v tejto oblasti deje. Daňový poradca by mal dokonale ovládať daňové zákony, pomáhať svojim klientom pri rozhodovaní v oblasti daňovej problematiky a vysvetliť aj zložité prípady a navrhnúť daný postup, vďaka ktorému nedôjde k ujme na strane klienta. Takáto osoba má tiež oprávnenie k zastupovaniu svojho klienta v prípade sporných udalostí či pri rôznych daňových kontrolách. Daňový poradca by tiež mal byť aj aktívny v prípade riešenia daňovej politiky. Deje sa to prostredníctvom návrhov, ktoré sú podávané v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Základným dokumentom fungovania týchto osôb je Profesijný kódex daňového poradcu. 

Akým subjektom môže daňový poradca poskytovať svoje služby?

Daňový poradcovia majú široký okruh. Svoje služby môžu poskytovať začínajúcim podnikateľom, ako aj malým a stredným podnikom. Môžu tiež pomáhať aj v prípade projektov či rôznych transakcií, kedy vykonávajú daňovú analýzu. Súdne spory či daňová optimalizácia sú tiež súčasťou jeho práce. Daňové poradenstvo Bratislava Vám poradí, ako postupovať v prípade akéhokoľvek daňového problému. Navštívte stránku https://www.easystart.sk/, kde sa dozviete viac. Nemajte už viac z daní nočnú moru!