Elektromotor – šikovný pomocník v průmyslu

Elektromotor – šikovný pomocník v průmyslu

Bez některých zařízení by se průmysl jen tak lehce neobešel. Právě tato zařízení se podepsali na to, že začal rozmach tak techniky, jako i elektroniky. Takovým zařízením je i elektromotor, který život člověka pozitivně ovlivnil ve více směrech. Elektromotory lze rozdělit do několika kategorií, mezi ty nejpoužívanější však patří elektromotory středních výkonů. Víte, jak přesněji se elektromotory rozdělují a jaký je jejich hlavní účel?

V čem spočívá podstata a využití elektromotorů?

Elektromotory středních výkonů jsou šikovný pomocníci
Charakteristika elektromotorů středních výkonů

Elektromotor – pro někoho jen slovo, pro průmysl zařízení, bez kterého by cokoli sotva fungovalo. V tomto slově se skrývá zařízení, jehož hlavní účel spočívá v přeměně elektrického proudu na mechanickou práci. Mechanická práce jinak vystupuje i v podobě mechanického pohybu a může mít dvojí charakter, od čeho závisí i samotná charakteristika zařízení. Prvním v kategorií je rotační motor, který zajišťuje rotační pohyb. Do druhé skupiny patří lineární pohyb, který je vytvářen díky lineárnímu motoru. Existuje však i zařízení, které přeměňuje mechanickou práci na elektrickou energii. Tímto zařízením je dynamo. Toto zařízení se v minulosti vyskytovalo například v kolech. Ve tmě je nutné si na cestu během jízdy na kole svítit. Když však člověk pořádně šlapal, elektřinu si vytvářel v světle sám, vlastní činností. Elektromotoru se dělí do několika kategorií. Setkáme se s elektromotory na stejnosměrný proud a také se sériovými elektromotory. Dále se na trhu vyskytuje i derivační elektromotor, který se nejčastěji využívá v zařízeních a strojích, pro jejichž činnost nejsou potřebné rovnoměrné otáčky. Každý ze zmíněných elektromotorů má své výhody. Jako příklad lze uvést stejnosměrný motor, jehož nespornou výhodou je to, že je jednoduchý a univerzální. Sériový elektromotor může pracovat například i na střídavý proud, při kterém se nevyžadují vysoké frekvence. Totéž platí i derivátových motoru.

Elektromotory pracují na různý výkon

Výkon je to, díky čemuž elektromotory pracují. Podle výkonu se také mohou dělit. Základní výkonnost elektromotorů se pohybuje v rozmezí od 0,04 kW do 200 kW. To se však spojí jenom s elektromotorv s nižším výkonem či elektromotory středních výkonů. Ty nejvýkonnější mohou dosáhnout až 1000 kW. Elektromotor se používá ve více zařízeních, které se bez něj prostě neobejdou. Pokud vás zajímá problematika elektromotorů, navštivte stránku https://www.elektro-motor.cz. Najdete zde zajímavé informace, jako například to, podle čeho byste si měli vybrat správný elektromotor.