Eurofondy a ich vysvetlenie stručne a jednoducho

Eurofondy a ich vysvetlenie stručne a jednoducho

Slovensko patrí medzi krajiny Európskej únie. Z tohto členstva každá krajina získava určité výhody. Medzi tie najväčšie pre našu krajinu patrí to, že existuje možnosť čerpať eurofondy. Ich hlavným cieľom je pomôcť jednotlivým krajinám či regiónom v ich rozvoji. Podstata spočíva vo vytvorení priaznivejších podmienok pre obyvateľov danej krajiny. Eurofondy 2020 predstavujú zaujímavú oblasť a tiež príležitosť pre mnohé spoločnosti, ktoré môžu eurofondy získať a čerpať ich na svoju činnosť. Čo všetko musí pre ich získanie subjekt spraviť?

Ako fungujú eurofondy a ich prideľovanie v praxi?

Eurofondy 2020 s partnerom
Výška eurofondov na rok 2020

Proces prideľovania eurofondov sa skladá z viacerých fáz. V prvej fáze sa musí Slovenská republika rozhodnúť, ktoré oblasti a ich rozvoj sú pre túto krajinu prioritné. Tieto oblasti by mali eurofondy využívať na maximum. Ďalším bodom je vypracovanie určitých strategických rámcov. V praxi tieto dokumenty zahŕňajú podrobný popis toho, akým spôsobom budú tieto priority a ich realizácia zastrešené. Tieto operačné programy sú následne schválené Európskou komisiou. Najskôr však musia byť jednotlivé operačné programy schválené na úrovni národnej. Po schválení nasleduje výberový proces. Znamená to, že príslušné ministerstvá dostávajú na základe výzvy rôzne projekty, ktoré sa o získanie eurofondov uchádzajú. V záujme každého subjektu by malo byť to, aby bol tento projekt vypracovaný čo najlepšie. S kvalitným nápadom sa zvyšuje šanca na to, že práve tento projekt pri výberovom konaní uspeje a eurofondy získa. Sú však stanované aj prísne kritéria, ktoré by mal daný projekt splniť. Aj keď Eurofondy a ich výšku schvaľuje Európska únia, do samotného výberu predložených projektov už svojou činnosťou nezasahuje. Je to na danom členskom štáte a zvolených hodnotiteľoch. Ak sa daný projekt stane úspešným, prichádza na rad podpísanie zmluv. Po podpise zmluvy je možné začať so samotnou realizáciou daného projektu. Následne dochádza k procesu platenia – Európska komisia prideľuje a platí jednotlivé projekty, ktoré už boli zrealizované. Je však potrebné si počas celej realizácie projektu dávať pozor na to, aby nedošlo s nesúladu smerovania projektu s pravidlami stanovenými Európskou úniou. Môže sa stať, že daný projekt o finančné prostriedky jednoducho príde.

Zaujíma vás problematika Eurofondov?

Získanie eurofondov môže uľahčiť fungovanie vo viacerých smeroch. Je však potrebné dané výberové kolo zvládnuť. Ak vás problematika eurofondov zaujíma, navštívte stránku https://gruberfinance.sk/eurofondy/ kde nájdete mnoho zaujimavých informácií a odporúčaní, ako eurofondy 2020 získať.