Investičné fondy na Slovensku – toto by ste o nich mali vedieť

Investičné fondy na Slovensku – toto by ste o nich mali vedieť

V súčasnosti hľadá mnoho ľudí spôsob, ako svoje peniaze zhodnotiť. Ležaním na účte sa totiž ich hodnota nezvýši. Ideálnym spôsobom je investovanie do nehnuteľností, no my sa dnes bližšie pozrieme na investičné fondy na Slovensku. Ide o pomerne rozšírený spôsob zhodnotenia financií, ktorý je dostupný každému. Vo svete sa investičné fondy využívajú oveľa viac ako u nás. Môže za to fakt, že mnoho ľudí nemá o tomto type investovania dostatok informácií, čo následne spôsobuje nízku dôveru voči nemu. Faktom ale je, že investičné fondy dokážu vaše peniaze zhodnotiť naozaj slušne. Neveríte? Tak čítajte ďalej. 

História investičných fondov na Slovensku i vo svete

Investičné fondy na Slovensku, ktoré oceníte
Výnosnosť investičných fondov na Slovensku

Kým sa dostaneme k samotnej podstate investičných fondov na Slovensku, spomenieme najprv kúsok histórie. Prvé náznaky tohto typu investovania môžeme nájsť už v 18. storočí v Holandsku. Ľudia, ktorí nemali dostatok financií na to, aby si kúpili vlastnú loď a poslali ju za oceán, napriek tomu túžili získať aspoň časť zisku zaoceánskych spoločností. Títo ľudia sa teda začali skladať na výpravu. To, koľko vložili, sa potom odrazilo na výške ich zisku. Dá sa povedať, že na rovnakom princípe v súčasnosti fungujú aj investičné fondy na Slovensku i v zahraničí. Častokrát sa však stalo, že loď oceán nepreplávala a stroskotala. Znamená to teda, že investori zdieľajú nielen zisk, ale aj všetky riziká. 

Viete, ako investičné fondy na Slovensku fungujú?

Na začiatok je potrebné podotknúť, že investičné fondy upravuje zákon o kolektívnom investovaní. Slúži na to, aby bolo investovanie bezpečné a právne ukotvené. Investor je teda podielnik (má podiel na nejakom celku) a nákupom podielových listov získava nárok na časť majetku. Financie získané od investorov sa následne investujú do niečoho konkrétneho za účelom zisku. Investičné fondy na Slovensku majú svoje pravidlá, čo znamená, že nehrozí možnosť zneužitia. Zároveň platí, že investorom môže byť nielen fyzická, ale aj právnická osoba. Investície sú spravidla dlhodobé (majú dlhodobý investičný horizont). Pokiaľ sa aj vy chcete stať investorom a investovať do niektorého z vybraných investičných fondov na Slovensku, zistite si o ňom všetky potrebné informácie a určite neinvestujte bezhlavo. Ide predsa o vaše peniaze. Viac sa o investičných fondoch na Slovensku dozviete na webovej stránke https://hfsbc.com/sk.