Počuli ste o projekte Zelená domácnostiam II.?

Počuli ste o projekte Zelená domácnostiam II.?

Zelená domácnostiam II. je projekt, ktorý je realizovaný Európskou úniou tak, aby ľuďom, ktorí chcú byť ekologickejší a chcú menej zaťažovať životné prostredie, pomohol minimálne tým, že im vráti určitú časť vynaložených finančných prostriedkov. Solárne kolektory sú ekologickým spôsobom ohrevu teplej vody a vykurovania vášho rodinného domu a majú výhodu aj v tom, že môžete na ne získať dotáciu z projektu Zelená domácnostiam II. 

Ako fungujú solárne kolektory?

Solárne kolektory a ich údržba
Dotácia na kúpu solárnych kolektorov

V dnešnej dobe je potrebné, aby sme dbali na životné prostredie a aby sme už viac životné prostredie zbytočne nezaťažovali, skôr aby sme ho odbremeňovali od záťaže. Solárne kolektory sú momentálne najviac ekologickejším spôsobom ohrevu teplej vody a vykurovania vášho domu. Na to, aby solárne kolektory ohriali vodu, či vykúrili dom, potrebujú slnečnú energiu, teda slnko zohrieva slnečné kolektory, ktoré následne zohrievajú vodu v zásobníku. Týmto procesom sa z dôvodu využívania prírodného, obnoviteľného zdroja energie nezaťažuje životné prostredie, takisto sa šetrí hlavný zdroj vody a zároveň sa šetria aj finančné prostriedky domácnosti. Ak máte záujem o solárne kolektory, môžete požiadať aj o dotáciu z projektu Zelená domácnostiam II, výška dotácie sa odvíja od rôznych faktorov. 

Akú výšku dotácie viete získať? 

Dotáciu z tohto projektu, viete získať priamo na solárne kolektory, ale aj na ich montáž, konštrukciu, zásobníky a podobne. Zariadenie ale aj samotné solárne kolektory, či montáž, musia byť certifikované a musia spĺňať všetky potrebné predpoklady, inakšie vám nebude dotácia vyplatená. Dotácia sa vypláca spätne a podľa toho, na čo žiadate dotáciu, o aký rozmer solárnych panelov ide a podobne, môžete získať dotáciu od 1400 eur až po 1 750 eur. Solárne kolektory sú skvelým riešením ohrevu teplej vody, či vykurovania vo vašom rodinnom dome. Stále sa čoraz viac dostávajú do povedomia ľudí, a stále viac ľudí sa rozhodne pre ich realizáciu a to z dôvodu dbania na životné prostredie, ale zároveň aj z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov na vykurovanie či ohrev teplej vody. Ak sa chcete o solárnych paneloch dozvedieť viac, určite vám odporúčame obrátiť sa na internetové stránky spoločnosti https://www.viessmann.sk/