Pozreli sme sa bližšie na priemyselné garážové brány

Pozreli sme sa bližšie na priemyselné garážové brány

Priemyselné garážové brány tvoria v rámci sekciových brán jednu samostatnú kategóriu. V porovnaní s privátnymi garážovými bránami sú na ne navyše kladené ďalšie technické požiadavky, ktoré priemyselné garážové brány musia spĺňať ešte pred uvedením do prevádzky. Tento typ brán sa vyznačuje viacerými prednosťami, pričom medzi tie hlavné radíme ich dobré termoizolačné vlastnosti, spoľahlivosť a širokú paletu typov kovania, vďaka čomu môže prebiehať inštalácia priemyselných garážových brán prakticky do všetkých typov otvorov v budove. 

Priemyselné garážové brány dokážu byť veľmi praktickým riešením 

Priemyselné garážové brány aj do podzemných parkovísk
Využitie priemyselných garážových brán je všestranné

Priemyselné garážové brány pozostávajú z pozdĺžne členených sekcií a tie pri otváraní brány vchádzajú nad alebo za otvor po koľajniciach. Toto závisí od typu kovania, pre ktoré sa zákazník rozhodne. Otázka bezpečnosti je významná aj v oblasti priemyselných garážových brán a jednotlivé sekcie sú vyplnené bezpečnostnou zámkou tak, aby sa predišlo privretiu prstov. Pevný profil je štandardne vedený do tvaru U a bežná hrúbka je 2 mm, ktorá dokáže zabezpečiť vysokú torznú pevnosť. Jednotlivé profily je možné doplniť o dvojité tesnenie, ktoré má za následok pozitívny vplyv na vodeodolnosť a priedušnosť. Firmy zaoberajúce sa výrobou a inštaláciou priemyselných garážových brán ich vyrábajú plne v súlade s požiadavkami klientov a presne podľa priestorov určených na osadenie týchto brán. Maximálny rozmer garážových brán je však striktne limitovaný typom kovania použitým vo výrobnom procese. Mimo štandardného kovania sa v praxi taktiež vyskytujú znížené kovania, kovanie so šikmým zdvihom, s kolmým zdvihom, so zvýšeným zdvihom a podobne. Na kvalitné uvedenie priemyselných garážových brán do prevádzky a kvôli tomu, aby ich chod bol bezchybný, je dôležitá správna voľba pohonu. Pohony sú opäť vyrábané v niekoľkých druhoch, pričom ich voľba je ovplyvnená najmä veľkosťou garážovej brány a skutočnosťou, či sa majiteľ rozhodne rozšíriť bránu o nejaké doplnkové príslušenstvo. Medzi najčastejšie druhy príslušenstva radíme predovšetkým doplnky na ovládanie priemyselných brán a tými sú napríklad diaľkový ovládač, impulzný vypínač, stropný ťahový vypínač, fotobunka, maják, optická závora a mnohé iné. Samotnú garážovú bránu je tiež možné obohatiť o doplnky ako presklený panel inštalovaný do brány, vetracie mriežky, presvetlovacie okienka, integrované vstupné dvere a iné.

Kvalitné garážové brány nájdete na webovej stránke https://www.baneko.sk/.