Slovenské kroje ako súčasť slovenskej histórie

Slovenské kroje ako súčasť slovenskej histórie

Slovensko, krajina srdci Európy, sa môže pýšiť slovenským folklórom a slovenskými tradíciami, ktoré sa dodnes zachovávajú a tradujú sa z generácie na generáciu už dlhé roky. Slovensko je krajina, ktorá môže byť hrdá aj na slovenské kroje, ktoré sú typické pre región, dokonca aj každá dedina môže mať svoj vlastný kroj, ktorý nesie prvky daného regiónu. Okrem daných špecifík regiónu vznik slovenských krojov ovplyvnili aj faktory, ako sú biologické faktory, náboženstvo, zamestnanie, a pod.   Slovenské kroje sú určené tak pre ženy ako aj pre mužov. Slovenske kroje boli typické najmä pre ľudí, ktorí žili na dedine a venovali sa roľníctvu a pastierstvu.

Ženský liptovský kroj

Slovenske kroje pre ženy
Slovenské kroje podľa kraju

V tomto článku vám predstavíme liptovské kroje, pretože Liptov je jedným z najnavštevovanejším regiónov. Liptov je oblasť, ktorý sa vyznačuje nádhernou prírodou, má svoje vlastné tradície a zvyky, ktoré sa snaží dodržiavať najmä staršia generácia. Okrem toho sa Liptov vyznačuje aj tým, že každá oblasť na Liptove, dokonca aj dedina má svoje vlastné špecifické kroje. Ženský kroj sa vyznačuje pestrofarebnosťou a je veľmi originálny, najmä čo sa týka zdobenia. Časti ženského kroja sa vyznačujú aj čipkou, napríklad krásnu čipku nájdete na plátenom pliecku alebo tak ako iné slovenské kroje, tak aj liptovský kroj má čipku na čepci. Slovenské kroje a ich neodmysliteľná súčasť sú zástery, ktoré sa nachádzajú na sukni. Nie je to inak ani na liptovskom kroji. Farba zástery sa menila. Spočiatku zástery boli biele a neskôr boli sivé. Sukne mali tmavomodrý základ s bielym výrazným vzorom. Súčasťou ženského kroja je aj kožuch hnedej farby a je zdobený rôznofarebnými aplikáciami. Okrem kožuchov liptovské ženy nosili i kabátiky na gombičky. Aj dnes dokonca môžete stretnúť liptovskú ženu v kabátiku na gombičky, ktorý je súčasťou kroja.

Mužský liptovský kroj

Ako už bolo uvedené, slovenské kroje sú aj pre mužov, nie len pre ženy. Súčasťou mužského kroja je košeľa, ktorá je zdobená čipkou alebo nádhernou výšivkou. Plátené gate boli nosené ako spodná vrstva a na ne muži nosili súkenné nohavice, ktoré boli biele zdobili ich červené a zelené vlnené šnúrky. Na nohaviciach nosili opasok s kovovými gombičkami. Mužské slovenské kroje sa vyznačujú aj nosením vesty. Liptovské vesty muži nosili celý rok a boli vyrobené z bieleho súkna. Podobne ako ženy, tak aj muži nosili hnedé kožúšky, no tie sa zapínali na boku. Ak vás táto téma zaujala, navštívte https://slovander.sk/.