Šneková prevodovka a niekoľko dôležitých technických údajov

Šneková prevodovka a niekoľko dôležitých technických údajov

Využitie šnekovej prevodovky je pomerne široké a praktické uplatnenie nachádza v celej rade rôznych priemyselných aplikácií. Snekova prevodovka patrí do najkvalitnejšej skupiny týchto zariadení a práve toto je dôvodom, prečo sa pre ich obstaranie rozhodne nejedna firma alebo závod. Na otázku kvality vplývajú viaceré faktory, no podstatnou mierou sa pod ňu podpisuje aj využitie len tých najkvalitnejších materiálov. Medzi tie najviac používané a najodolnejšie materiály používané v procese výroby šnekovej prevodovky patria liatina železa s hliníkom, strojárenská oceľ, najkvalitnejšie prevodovkové oleje, tesnenia, guferá a oceľ obrábaná pomocou CNC.  

Aké informácie je potrebné mať, aby bola šneková prevodovka plnohodnotnou súčasťou aplikácie

Ako funguje snekova prevodovka?
Oprava a údržba šnekovej prevodovky

Takáto šneková prevodovka je teda využívaná v aplikáciách ako napr. ventilátory, plnivá alebo taktiež v prípade montážnych liniek či menších výťahoch. Sofistikovanejšími prípadmi sú dopravníkové pásy určené pre manipuláciu s ľahkými materiálmi, miešačky menších rozmerov či rôzne stroje vykonávajúce kontrolu. Druhou kategóriou sú také prevodovky, ktoré sú aplikované v stredne náročných podmienkach a najčastejšie sú využívané ako súčasť žeriavových mechanizmov, navíjacích zariadení alebo tiež strojov určených na balenie rôznych predmetov. Pomerne široké a stabilné uplatnenie nachádzajú aj v prípade navijakov, stredne veľkých výťahov, pásových dopravníkov určených pre manipuláciu s ťažšími materiálmi či komoditami a tiež mixérov strednej kategórie. Samostatnú skupinu tvoria posuvné dvere na budovách, kde je absencia šnekovej prevodovky absolútne neprípustnou. Do tretej a najťažšej kategórie teda patria prevodovky, na ktoré sú kladené tie najväčšie nároky a z praktického hľadiska nachádzajú uplatnenie v prípadoch ako vŕtačky, miešačky pre tie najťažšie materiály, lisy či kamenné mlyny. Dôležitým komponentom sú aj v zariadeniach ako sú vibračné prístroje či čistiace bubny. Niekoľkými slovami sa dotkneme aj témy montáže tohto typu prevodoviek. Na začiatok je nutné na príslušnom stroji skontrolovať smer, akým sa bude výstupný hriadeľ otáčať. V prípade dlhšieho uskladnenia prevodoviek je potrebné zvoliť osobitný prístup a ním by sme sa mali riadiť, ak sa jedná o lehotu 4 až 6 mesiacov. V takomto prípade by sme mali skontrolovať tesnenie a skutočnosť, či je ponorené v mazive vo vnútri príslušnej jednotky. Guma tesnenia mohla počas tohto intervalu stratiť svoje prirodzené vlastnosti a problémom môže byť najmä jej elasticita. Ak dôjde k takejto situácii, mali by sme zvážiť úplnú výmenu tesnenia. Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke https://www.kelheim.sk/.