Tepelné čerpadlo a čo ste o ňom nevedeli?

Tepelné čerpadlo a čo ste o ňom nevedeli?

V súčasnosti začali byť ľudia viac uvedomelí a snažia sa myslieť čoraz viac ekologicky.  Je to vyvolané informáciami o globálnom otepľovaní a neistotou cien a zásob fosílnych palív na našej planéte. Nie je tomu inak ani v oblasti vykurovania našich domácností. Čoraz viac ľudí sa uchyľuje a hľadá alternatívne zdroje. Jednou z možností je zabezpečiť si na vykurovanie tepelné čerpadlo, ktoré je schopné splniť nielen naše ekologické požiadavky. Z roka na rok naberajú na popularite a ako jediný zdroj kúrenia si ich vyberá veľa z nás. V spojitosti s prevádzkou a vlastnosťami tepelných čerpadiel sa šíri množstvo nepravdivych mýtov, o ktorých si povieme niečo viac.

Fakty o tepelných čerpadlách

Tepelné čerpadlo do domu
Výkonnosť tepelného čerpadla

Väčšina ľudí je toho názoru, že tepelné čerpadlo je príliš drahé a jeho návratnosť je zdĺhavá. V porovnaní so štandardným vykurovaním na plynový kotol sú síce počiatočné náklady vyššie asi o 60 %, ale dobre nainštalované tepelné čerpadlo zníži celkové náklady na vykurovanie. Investícia teda má zväčša rýchlu návratnosť. Navyše na financovanie takéhoto vykurovania môžete získať aj dotáciu od štátnych programov ako je napríklad  program Nová zelená úspora. Zaujímavosťou, o ktorej len málokto vie je, že tepelné čerpadlá nemusíme používať len pre vykurovacie účely, ale aj na chladenie. Stačí ak prestavíte vnútorné usporiadanie pracovného okruhu z vykurovania na chladenie čo cez leto ocení každý z nás. Veľkou obavou býva aj, že čerpadlo bude príliš hlučné. Je pravdou, že prvé čerpadlá, ktoré boli vyvinuté mali vyššiu hladinu hluku, ale v súčasnosti to neplatí. Zdrojmi hluku sú kompresor a ventilátor, ktoré prešli významným vývojom, a tak hladina hluku bola redukovaná. Mylnou mienkou je aj fakt,  že tepelné čerpadlá môžeme použiť len v novostavbách. Bez problémov môžeme túto technológiu inštalovať aj do už existujúcich budov. Je však potrebné vopred posúdiť tepelné straty, ktoré sa objavujú v prípade chybnej izolácie alebo úniku cez okná, pretože tieto straty by mohli neskôr ovplyvniť jeho funkciu

Zaujali vás tepelné čerpadlá? Je to naozaj zaujímavý, nový spôsob vykurovania a to nielen pre ekologicky zmýšľajúcich ľudí. Pre viac informácií kliknite na internetovú stánku https://www.viessmann.sk/.