Tupozrakosť a ako by sme ju mohli odhaliť u ostatných členov rodiny

Tupozrakosť a ako by sme ju mohli odhaliť u ostatných členov rodiny

Pod tupozrakosťou by sme si určite nemali predstavovať veľmi ojedinelú poruchu videnia a týmto ochorením trpí pomerne veľká časť populácie. Rozhodujúcu úlohu pri vzniku tupozrakosti dokáže navyše zohrať vrodená predispozícia. Pokiaľ teda trpíte tupozrakosťou a ste alebo v blízkej budúcnosti sa stanete rodičom, potom sa tejto problematike venujte aj u svojho dieťaťa a snažte sa ju podchytiť v čo možno najnižšom veku. Škúlenie do 1 roka veku dieťaťa sa dá bez problémov tolerovať. Ak by sme sa teda pozreli na deti vo veku tesne po prvom roku veku, tak u nich by sa škúlenie už objavovať nemalo. Takáto očná vada je pritom jedným z najčastejšie sa vyskytujúcich symptómov ochorenia a v prípade jej výskytu by sme ju mali rozhodne konzultovať so všeobecným lekárom dieťaťa, ktorý vám určite ochotne odporučí návštevu detskej očnej ambulancie. Tupozrakosť je najdôležitejšie podchytiť v nízkom veku, pričom samotná liečba a náprava zraku už nie je až tak komplikovaná a nevyžaduje si žiadny chirurgický zákrok. 

Tupozrakosť a niektoré z jej najčastejších prejavov

Tupozrakosť u predškolákov
Prejavy tupozrakosti

Spomínali sme teda škúlenie, no to je len jedným z viacerých symptómov. Vďaka tupozrakosti je teda zhoršená kvalita videnia u dieťaťa a v tomto smere by sme si mali všímať, či dieťa pri pohybe často nezakopáva alebo nenaráža do predmetov stojacich naokolo. Oko, na ktorom je kvalita videnia zhoršená, totižto nedokáže dať správny impulz mozgu a následne dieťa nevie korektne vyhodnotiť reálnu polohu týchto predmetov v priestore. Medzi ďalšie príznaky tupozrakosti však môžeme zaradiť pomerne časté šúchanie si očí, žmúrenie alebo ich začervenanie. Odhaliť sa však dá aj tak, že dieťa neprimerane často nakláňa hlavu do jednej zo strán a pri pohľade na určitý predmet zvykne jedno z očí privierať. Nech už teda spozorujete ktorýkoľvek z uvedených príznakov, tak vyšetrenie u všeobecného a následne očného lekára by sme nemali nijako odďaľovať a problém sa sám určite nevyrieši. Tupozrakosť sa dá veľmi dobre odstrániť pomocou očných cvičení a drvivú väčšinu z nich zvládnete so svojim dieťaťom praktizovať aj v pohodlí domova. Viac sa dozviete na webovej stránke https://www.ivio.clinic/ocnymagazin/.